P/S Ratio

P/S Ratio = Fully Diluted MC / Revenue = 代幣市值 / 協議年化收入

係傳統金融中,市銷率 P/S RATIO 係一個股票估值指標。計法係以公司市值除以上一年度營業收入。市銷率越低代表該公司股票投資價值越大。將同一概念用係幣圈,市銷率可以用嚟反映 defi 項目協議市值同協議年化收入比例嘅合理性。

係咁多去中心化應用 DApps入面,TraderJoe、LOOKS、SpookySwap相對上有更大投資價值 – 但唔代表你要即刻有定斷

Polkadot 價值真係比以太坊更高估?

事實上,以太坊手續費一向都好貴,令到項目收入高,變相將市值同收入距離拉近,因此市銷率相對上較低。

相反 Polkadot 市值不但比以太坊低,項目更允許上層應用實現零手續費,令到項目收入大大減低,咁樣會令市值同收入距離拉遠,令到市銷率有成萬幾倍咁高

適當地利用市銷率配合其他指標可以更準確分析一個項目嘅價值係被低估定被高估,有利制定投資該項目代幣策略。不過最重要嘅都係理解能力同邏輯思維,大家想賺大錢就要用心去練多啲。

個人認為利用 P/S Ratio 時最好搵適當競爭項目對手比較,Polkadot 同 Ethereum 無論能力、背景、支持者熱度以及資金量方面都有相當嘅差距,所以攞呢兩個區塊鏈作比較嘅話,P/S Ratio 未必反映到符合現實嘅信息。